‏‏עוד-רונן-דלאל-תקנון

רונן דלאל עורך דין - תקנון האתר

תנאי שימוש

1. תנאים

בעת הגישה אל אתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי אתר אינטרנט זה ותנאי השימוש, כל החוקים והתקנות החלים, ומסכים כי אתה אחראי על עמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים עם כל התנאים האלה, אתה מנוע מלהשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.

2. רישיון שימוש

הסכם זה מעניק רשות להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) על אתר רונן דלאל עו"ד לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רשיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:
לשנות או להעתיק את החומרים;
להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל הצגה פומבית (מסחרי או לא מסחרי);
מנסה הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה כלולה באתר האינטרנט של רונן דלאל עו"ד;
להסיר כל זכויות יוצרים או סימוני קניינית אחרים מהחומרים; אוֹ
העברת חומרים לאדם אחר או "מראה" חומרים על כל שרת אחר.
רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר איזשהם מגבלות מאלה ועלול להסתיים על ידי רונן דלאל עו"ד בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום הרישיון הזה, אתה חייב להרוס כל חומר שהורד או שברשותך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור

החומרים באתר האינטרנט של רונן דלאל עו"ד ניתנים "כמו שהם". רונן דלאל עו"ד אינו מעניק אחריות, במפורש או במשתמע, מסיר מעליו ושולל כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כך, רונן דלאל עו"ד אינו מתחייב או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלו או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה לא יהיה רונן דלאל עו"ד או ספקיו אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית) הנובע מהשימוש או מאי היכולת להשתמש בחומרים על אתר האינטרנט של רונן דלאל עו"ד, גם אם נציג מורשה של רונן דלאל עו"ד שקיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. בגלל סיבות משפטיות מסוימות, אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך.

5. בדיקות ותיקונים

החומרים המופיעים באתר האינטרנט של רונן דלאל עו"ד יכולים לכלול טכני, דפוס, או שגיאות צילום. רונן דלאל עו"ד אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט שלו יהיו מדויקים, מלאים, או נוכחים. רונן דלאל עו"ד רשאי לערוך שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. רונן דלאל עו"ד עם זאת, מתחייב לעדכן את החומרים.

6. קישורים

רונן דלאל עו"ד לא בדק את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלו ואינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר כאמור. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור על ידי רונן דלאל עו"ד של האתר. שימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כאמור הוא על אחריותו הבלעדית.

7. תנאים

רונן דלאל עו"ד עשוי לשנות תנאי שימוש אלה עבור אתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה, אתה מסכים להיות מחויב מתוקף הגרסה הנוכחית של תנאים אלה ותנאי השימוש.

8. סמכות שיפוטית

כל תביעה הקשורה באתר האינטרנט של רונן דלאל עו"ד יוסדרו ע"י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק.
התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו רונן דלאל עו"ד אוסף, שומר וחושף את המידע שנאסף ממשתמשים (כל אחד, "משתמש") של האתר

(https://dalal-lawoffice.co.il).מדיניות פרטיות זו חלה על האתר וכל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי רונן דלאל עו"ד.

1. מידע זיהוי אישי

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי של משתמשים במגוון דרכים כגון: פעילויות, שירותים, תכונות או משאבים שאנו עושים זמינים באתר שלנו. משתמשים עשויים להתבקש, על פי הצורך, שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. משתמשים יכולים, עם זאת, לבקר באתר שלנו בעילום שם. אנו נאסוף מידע זיהוי אישי של משתמשים רק אם הם התנדבו למסור מידע זה אלינו. משתמשים תמיד יכולים לסרב לספק מידע אישי מזהה, פרט לכך שהוא עשוי למנוע מהם לעסוק בפעילות הקשורה לאתר מסוים.

2. מידע זיהוי לא אישי

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא-אישי על משתמשים בכל פעם שהם באינטראקציה עם האתר שלנו. מידע זיהוי לא אישי עשוי לכלול את שם הדפדפן, סוג המחשב מידע טכני אודות אמצעי משתמשים של חיבור לאתר שלנו, כגון מערכת ההפעלה לבין ספקי שירותי אינטרנט מנוצל ומידע דומה אחר.

3. דפדפן האינטרנט "cookies"

האתר שלנו יכול להשתמש ב- "cookies" כדי לשפר את חוויית המשתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב cookies"" בכונן הקשיח שלהם למטרות רישומים ולפעמים כדי לעקוב אחר מידע עליהם. משתמש יכול לבחור להגדיר את דפדפן האינטרנט שלהם לסרב "cookies", או כדי לקבל התראה כאשר "cookies" נשלחות. אם הם עושים זאת, יש לציין כי חלקים מסוימים של האתר לא יכולים לתפקד כראוי.

4. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

רונן דלאל עו"ד עשוי לאסוף ולהשתמש במידע אישי של משתמשים למטרות הבאות:
– אנו עשויים להשתמש במשוב שתספק כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו.
– אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל לענות לפניות, שאלות, ו / או בקשות אחרות שלהם.

5. איך אנחנו מגנים על המידע שלך

אנו מאמצים אוסף נתונים מתאימים, אחסון ושיטות עיבוד אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי חשיפה או הרס של מידע אישי שלך, את שם המשתמש, סיסמה, פרטי העסקה ונתונים ששמורים באתר שלנו.
חילופי נתונים רגישים ופרטיים בין האתר ומשתמשיו קורה על ערוץ תקשורת מאובטח ב- SSL מוצפן ומוגן עם חתימות דיגיטליות.

6. שיתוף פרטיך האישיים

אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או שוכרים מידע זיהוי אישי של משתמשים לאחרים. אנו עשויים לשתף מידע דמוגרפי מצטבר גנרית לא קשור לשום מידע זיהוי אישי לגבי מבקרים ומשתמשים עם השותפים העסקיים שלנו, שותפים מהימנים ומפרסם למטרות שתוארו לעיל.

7. אתרי צד שלישי

משתמשים יכולים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו המקשר לאתרים ושירותים של שותפינו, ספקים, מפרסמים, נותני חסות, זכיינים וצדדים שלישיים אחרים. אין לנו שליטה על התוכן או קישורים המופיעים באתרים אלו ואינם אחראים על השיטות בהן נוקטים אתרים מקושרים אלינו או אנו אליהם דרך האתר שלנו. בנוסף, אתרים או שירותים אלה, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להיות משתנים כל זמן. לאתרים או שירותים אלו יכולים להיות מדיניות פרטיות ומדיניות שירות לקוחות משלהם. גלישה ואינטראקציה בכל אתר אינטרנט אחר, לרבות אתרי אינטרנט אשר יש קישור לאתר שלנו, כפופה לתנאי מדיניות של אתר זה.

8. שינויים במדיניות פרטיות זו

לרונן דלאל עו"ד יש שיקול דעת לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. כשנעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית דף זה ונשלח אליך אימייל. אנו ממליצים למשתמשים לבדוק דף זה לעתים קרובות על מנת להישאר מעודכנים בשינויים לגבי כיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים כי האחריות היא שלך לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים.

9. הסכמתך לתנאים אלה

בשימוש באתר זה, אתה מביע את הסכמתך על מדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו, אנא אל תשתמש באתר שלנו. המשך השימוש באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב כהסכמה והקבלה של השינויים הללו.

10. יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, דרך הפעילות של האתר הזה, או התנהלות שלך עם אתר זה, אנא צור עמנו קשר בכתובת:
רונן דלאל עו"ד

[email protected]

072-331-1778

עדכון אחרון: 4/8/19

דילוג לתוכן